Xəbərlər Boigrafiya Haqqında Yaradıcılığı Qalereya Qonaq dəfətəri Əlaqə

    ZƏLİMXAN YAQUB

   Zəlimxan Yaqub (Zəlimxan Yusif oğlu Yaqublu) 1950-ci il yanvar ayının 21-də Gürcüstanın Bolnisi rayonunun Kəpənəkçi (Kvemo-Bolnisi) kəndində müəllim ailəsində anadan olub.

1967-ci ildə Kəpənəkçi kənd orta məktəbini bitirib və elə həmin il Azərbaycan Dövlət Universitetinə qəbul olunub, 1972-ci ildə Universiteti bitirib.

Bədii yaradıcılığa orta məktəb illərindən başlayıb, mətbuatda çıxan ilk şeirini dahi gürcü şairi Ş.Rustaveliyə həsr edib. Həmin şeir 1966-cı ildə Bolnisi rayonunda çıxan “Qamardjvebis droşa” (“Qələbə bayrağı”) qəzetində nəşr olunub.

1983-cü ildə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqına üzv qəbul edilib.

Zəlimxan Yaqub 1968-ci ildən Bakıda yaşayır. Müxtəlif illərdə könüllü kitabsevərlər cəmiyyətində, “Yazıçı” nəşriyyatında, “Azərkitab” sistemində çalışıb. 1995 və 2000-ci illərdə iki çağırış Azərbaycanın Milli Məclisinə üzv seçilib. Millət vəkili olduğu 10 il ərzində Azərbaycan-Gürcüstan parlamentlərarası dostluq qrupunun üzvü kimi geniş ictimai fəaliyyət göstərib. Hal-hazırda Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri vəzifəsində çalışır. 1994-cü ildən Respublika Prezidenti yanında əfv komissiyasının üzvüdür.

Azərbaycan ədəbiyyatı qarşısında böyük xidmətlərinə, geniş ictimai fəaliyyətinə görə 50 yaşında Azərbaycanın “Şöhrət”, gürcü və Azərbaycan xalqları arasında dostluq və mədəni əlaqələr sahəsində apardığı uğurlu işlərə görə Gürcüstanın “Şərəf” ordenləri ilə təltif olunub. 55 yaşında “Xalq şairi” adına layiq görülüb. Anadan olmasının 60 illik yubileyi ərəfəsində isə Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib. Prezident təqaüdçüsüdür.

2010-cu ildə anadan olmasının 60 illiyi ilə əlaqədar həmçinin Gürcüstan Respublikası prezidentinin sərəncamı ilə bu ölkənin “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunub.

Xalq şairi Azərbaycanda nəşr olunmuş və eləcə də müxtəlif dillərə tərcümə edilmiş 40-a qədər şeir kitabının müəllifidir. O cümlədən 1998-ci ildə gürcü dilində nəşr olunan “Söz camı” adlı şeirlər kitabı gürcü oxucuları tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb.

Zəlimxan Yaqub iki çağırış (1995 və 2000) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin üzvü seçilib.

2008-ci ilin avqustundan Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədridir.

Müxtəlif illərdə Azərbaycan dövlət nümayəndə heyətinin tərkibində Amerikada, Almaniyada, Fransada, Çin Xalq Respublikasında, Səudiyyə Ərəbistanında, Türkiyədə, İranda, İraqda və Qırğızıstanda rəsmi səfərlərdə olub.

Türkiyədə, İranda, Rusiyada, Orta Asiya respublikalarında çoxlu sayda şeir kitabları nəşr olunmuş, yaradıcılığı haqqında dissertasiyalar müdafiə olunmuşdur.

Azərbaycan ədəbiyyatının, ictimai fikrinin ən görkəmli nümayəndələrindən Süleyman Rəhimov, Osman Sarıvəlli, Mirvarid Dilbazi, Muğanna, Hüseyn Arif, Bəxtiyar Vahabzadə, Nəriman Həsənzadə, Budaq Budaqov, Xudu Məmmədov, Pənah Xəlilov, Yaşar Qarayev, Tofiq Hacıyev, Nizami Cəfərov və başqaları onun haqqında ciddi elmi məqalələr, kitablar yazmışlar.

Bir-birinin ardınca oxuculara təqdim etdiyi “Saz”, “Göyçə dərdi”, “Cavidin qız balası”, “Şair harayı”, “Sizi qınamıram”, “Vətən yaraları”, “Göyçədən gələn səslər”, “Borçalıda qalan izlər”, “Yunus İmrə”, “Ey vətən oğulları”, “Suallar”, “Haqq-ədalət”, “Tanı məni, Amerika”, “Böyük ömrün dastanı”, “Əbədiyyət dastanı”, “Peyğəmbər” və “Sürgün” poemalarını nəşr etdirib və bu əsərlər geniş oxucu rəğbəti qazanıb.

Haqqında dövlət sifarişi ilə çəkilən “Dədələr yolu” və “Zəlimxan dastanı” adlı filmlər tamaşaçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb.

 

 

   NƏŞR OLUNUŞ KİTABLARI:

 

1. “Könlümün səsi”. Bakı, “Gənclik” nəşriyyatı, 1980, 64 səh. 4000 nüsxə.

2. “Yolum eldən başlanıb”. Bakı, “Yazıçı” nəşriyyatı, 1981, 70 səh. 7000 nüsxə.

3. “Od aldığım ocaqlar”. Bakı, “Yazıçı” nəşriyyatı, 1989, 190 səh. 7000 nüsxə.

4. “Biz bir eşqin butasıyıq”. Bakı, “Yazıçı” nəşriyyatı, 1989, 190 səh. 15 000 nüsxə.

5. “Ziyarətin qəbul olsun”. Bakı, Gənclik” nəşriyyatı, 1991, 232 səh. 30 000 nüsxə.

6. “Şair harayı”. Bakı, Gənclik” nəşriyyatı, 1995, 220 səh. 15000 nüsxə.

7. “Bir əli torpaqda, bir əli haqda”. Bakı, “Azərbaycan” nəşriyyatı, 1997, 487 səh. 5000 nüsxə.

8. “Bu yaşıl ağacın altı bizimdi”. Bakı, “Azərbaycan” nəşriyyatı, 2000, 422 səh. 3000 nüsxə.

9. “Söz camı” (gürcü dilində), “Azərbaycan” nəşriyyatı, 1998, 150 səh, 2000 nüsxə.

10. “Şair taleyi” (fransız dilində), “Azərbaycan” nəşriyyatı, 1991, 90 səh. 1000 nüsxə.

11. “Mən sənin qəlbinə necə yol tapım”. Bakı, “Azərbaycan” nəşriyyatı, 2004, 568 səh. 2000 nüsxə.

12. “Qayıdaq əvvəlki xatirələrə”. “Gənclik” nəşriyyatı, 2004, 182 səh. 1000 nüsxə.

13. “O qızın göz yaşları”, Bakı, “Gənclik”, 2005

14. “Gözlərimin nurudu doğulduğum bu torpaq”, Bakı, “Pedaqogika”, 2005

15. “Fotoalbom”. Bakı, “Azərbaycan” nəşriyyatı, Bakı 2001.

16. “Səni sevmək üçün gəldim dünyaya”. İstanbul, 2003. “Qum saatı yayınları”, 230 səh.

17. Zəlimxan Yaqub, Ankara 2003, 180 səh.

18. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə, “Şərq-qərb” nəşriyyatı.

19. “Aşıq Hüseyn Saraçlı”. Bakı 2007, “Pedaqogika” nəşriyyatı, 256 səh. 2000 nüsxə.

20. “Skazı saza” (rus dilində). Moskva 2008, “Novosti” nəşriyyatı, 192 səh.

21. “Əbədiyyət dastanı”. Bakı 2008. Pedaqogika” nəşriyyatı, 264 səh.

22. “Böyük ömrün dastanı”.

23. “Mən bir dağ çayıyam”. Bakı 2006, Pedaqogika” nəşriyyatı, 336 səh.

24. “Peyğəmbər”. Pedaqogika” nəşriyyatı, 2009, 320 səh. 18 000 nüsxə.

25. “Mən öz dastanımı yazıb gəlmişəm”. “Elm və təhsil” nəşriyyatı, Bakı 2009, 288 səh. 1000 nüsxə.

26. “Dövlətdə, millətdə, sənətdə”. “Nağıl” nəşriyyatı, Bakı 2009, 300 səh. 1000 nüsxə.

27. “Dünya Türkün dünyası”. “Bakı, “Qismət” nəşriyyatı, 2009, 300 səh. 1000 nüsxə.

28. “Biz bir eşqin butasıyıq”. Bakı 2004. Təbriz, “Əxtər” nəşriyyatı, 174 səh.

29. “Yaxşı ki, sən varsan, ay sədəfli saz”. Təbriz, “Əxtər” nəşriyyatı, 2005, 130 səh.

30. “Ziyarətin qəbul olsun”. Urmiyə, “Yazı” nəşriyyatı, 2005. 130 səh.

31. “Mən bir dağ çayıyam”. Təbriz, “Əxtər” nəşriyyatı, 2009, 168 səh.

32. Gəl. Bakı, 2010

33. Özün basdırdığın ağaca söykən. I cild. Bakı, “Şərq-Qərb” nəşriyyatı, 2010.

34. Özün basdırdığın ağaca söykən. II cild. Bakı, “Şərq-Qərb” nəşriyyatı, 2010.

35. Sürgün. Almata, 2010

36. İçimdə ağlayan Krım. Almata, 2010

37. “Düşüncələrin simfoniyası”. Bakı, “Vətən” nəşriyyatı. 2010. 278 səh.

38. “Biz niyə sevməyək bir-birimizi”. Bakı, “Çaşıoğlu” nəşriyyatı. 2011. 255səh.

39. “Mövlana”, Bakı, 

40. 13 cildlik “Əsərləri” külliyyatı Bakı, “Şərq-Qərb”, 2012-2013

 

 

    HAQQINDA YAZILAN KİTABLAR:

 

1. Ə.Xəlilov. “Olimpə gedən yolda”. Bakı, 2005 “Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı”, 174 səh.

2. A.Turan. “Əzəl-axır dünya türkün dünyası...” Bakı, “Vətən” nəşriyyatı, 2007. 210 səh. 1000 nüsxə.

3. A.Turan. “Ezel-ahir dünya türkün dünyası”, Ankara, 2009

4. Zəlimxandan yazılanlar. Bakı, “Vətən”, 2005,

5. Fərhad Xubanlı. Zəlimxan Yaqub yaradıcılığı tərbiyə anlamında. Bakı, “Elm və həyat”, 1998

6. “Zəlimxan Yaqub və xalq yaradıcılığı.

7. Zəlimxan Yaqub ədəbi düşüncədə. 2 cilddə. (Tərtib edəni və redaktoru Musa Nəbioğlu) Bakı, “Vətən” nəşriyyatı, 2009.

8. Zəlimxanın hikmət dünyası. Bakı, “Səda” 2009, 100 səh.

9. “Zəlimxan Yaqubdan yazılanlar”. Məqalələr toplusu, Bakı, 2005, “Vətən” nəşriyyatı, 420 səh. 1000 nüsxə.

10. Biblioqrafiya. Bakı, “Gənclik nəşriyyatı”, 2011. 388 səh.

11. Uca sözün işığında. Bakı, “Elm və təhsil”, 2009.

12. “Zəlimxan Yaqub” (foto-albom), Bakı, “Şərq-qərb”, 2012. 384 səh.

13. Zaman bu kəsiri bitirməliydi. Bakı, “Vətən” nəşriyyatı, 2013, 320 səh.

14. Əli Rza Xələfli. Ölməzlik nəğməsi. Bakı, “Vətən” nəşriyyatı, 2013

15. Nizami Cəfərov. “Zəlimxan Yaqub”. Bakı, AzAtaM, 2014